The German Green Belt – unik naturmiljö i järnridåns fotspår

2019 (och närmare bestämt den nionde november) är det 30 år sedan Berlinmurens fall, vilket markerade slutet på 40 år av ett uppdelat Tyskland. Inte bara i Berlin fanns det en fysisk gräns utan hela gränsen mellan Väst- och Östtyskland var strängt bevakad med murar, taggtråd och vakttorn. Fortsätt läsa “The German Green Belt – unik naturmiljö i järnridåns fotspår”